Učebny školy

Učebny v budově na Otické ulici

Odborná učebna (1)

Odborná mobilní učebna je vybavena sedmnácti notebooky, dataprojektorem, dotykovou tabulí SMART Board, tiskárnou a Wi-Fi připojením. Na každém notebooku je instalován operační systém Windows 7, kancelářský balík programů (Microsoft Office 2010 Word, Excel, PowerPoint), odborný software Doprava3K pro výuku oboru Provoz a ekonomika dopravy a další software sloužící pro výuku. Všechny počítače jsou připojeny k internetu prostřednictvím školní Wi-Fi sítě. Probíhá zde výuka především Praxe oboru Provoz a ekonomika dopravy, dále výuka Logistiky, Ekonomiky a marketingu, Anglického jazyka a Německého jazyka.

Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1 Učebna č. 1

Učebna zeměpisu (2)

Učebna zeměpisu je vybavena rovněž dataprojektorem připojeným k počítači a také rolovacím systémem map. K dispozici je velké množství nástěnných map a dále školní atlasy světa, se kterými žáci během výuky pracují. V učebně jsou vyučovány zeměpisné předměty Zeměpis, Dopravní zeměpis, Zeměpis a ekologie a dále teoretické předměty jako jsou Doprava a přeprava, Matematika, cizí jazyky a další.

Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Učebna č. 2 Panorama

Učebna ekonomiky (3)

Tato učebna je také vybavena dataprojektorem, ale i dotykovou tabulí SMART Board, která umožňuje interaktivní výuku. Současně s touto dotykovou tabulí je ve třídě instalována i běžná bílá školní tabule (psaní fixy). Obě tabule je možné používat současně. Do vybavení třídy patří také sada plastových pravítek a kružítka pro rýsování na tabuli v hodinách matematiky. V učebně se vyučují teoretické předměty jako je Ekonomika, Ekonomika a marketing, Účetnictví, Matematika a další. Dále se zde vyučují odborné předměty oboru Provoz a ekonomika dopravy (Přeprava a zasílatelství, Logistika) a také cizí jazyky.

Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3 Učebna č. 3

Učebna cizích jazyků (4)

V této učebně jako audiovizuální technika slouží televizor, videorekordér, DVD přehrávač a reprosoustava. Jazyková učebna je vybavena samostatnými variabilními lavicemi, kde každý žák sedí sám. Lavice se však dají snadno přesouvat a vytvořit tak ideální podmínky pro konkrétní činnosti – např. při samostatné práci má každý žák svou lavici, pro práci ve dvojicích lze dvě lavice spojit, při konverzaci se dá využít uspořádání lavic ve tvaru písmene U. V této učebně probíhá výuka anglického, německého a ruského jazyka. Neformální uspořádání lavic v kruhu je využíváno také např. při třídnických hodinách apod.

Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Učebna č. 4 Panorama

Učebna českého jazyka (5)

Učebna českého jazyka je vybavena dataprojektorem, projekčním plátnem a reproduktory, je v ní umístěna knihovnička maturitní četby, z níž si žáci mohou zdarma půjčovat publikace, které musí přečíst k ústní části maturitní zkoušky z češtiny. Jsou zde vyučovány především předměty Český jazyk, Literatura a Dějepis, dále také ostatní teoretické předměty jako Občanská nauka, Aplikovaná psychologie, Matematika a další... V učebně probíhají lekce sipka Kurzu komunikačních a prezentačních dovedností projektu sipka Postilión.

Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Učebna č. 5 Panorama

Učebna poštovních a peněžních služeb (6)

Tato učebna je rovněž vybavena dataprojektorem s připojením na počítač, což bývá často využíváno jak při výuce, tak například při samostatných prezentacích žáků. Učebna obsahuje řadu pomůcek jako jsou skutečné poštovní schránky, informační systémy používané na poštách, aktuální poštovní podmínky, sazebníky bankovních poplatků a informační materiály k jednotlivým produktům. Na nástěnce jsou ukázky velkého množství tiskopisů používaných na poštách, v bankách a dalších institucích, které žáci také dostávají, pracují s nimi, učí se s nimi, používají je při zkoušení. Vyučovány jsou zde především předměty Poštovní a peněžní služby a Finančnictví a bankovnictví – tedy odborné předměty oboru Logistické a finanční služby.

Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Učebna č. 6 Panorama

Učebna informatiky (7)

Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, laserovou tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Na každém počítači je instalován operační systém Windows 10, kancelářský balík programů (Microsoft Office 2016 Word, Excel, PowerPoint), účetní program Pohoda, program pro výuku psaní všemi deseti ZAV, grafický nástroj Zoner Photo Studio, odborný software Doprava3K, slovník Oxford Wordpower Dictionary a další software sloužící pro výuku. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Před vyučováním, o přestávkách a po skončení výuky mají žáci povolen vstup do učebny a mohou využívat její vybavení i přístup k internetu. V učebně probíhá výuka předmětů Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, dále výuka cizích jazyků a v neposlední řadě výuka účetních systémů.

Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Učebna č. 7 Panorama

Učebna praxe (Px)

Učebna praxe slouží k praktickému vyučování oboru Logistické a finanční služby. Je zde celkem 18 pracovních míst. Každé pracoviště funguje jako samostatná přepážka. Na každém pracovišti má žák k dispozici služební nálepky, cvičné peníze, poštovní známky, podací lístky a další tiskopisy, poštovní podmínky, počítač se systémem xApost, který využívá na svých reálných pracovištích Česká pošta, tiskárnu a čtečku čipových karet. Postupně jsou instalovány také čtečky čárových kódů. Žáci pracují samostatně na svém pracovišti, nebo tvoří tým s žákem sedícím vedle něj. I v praktickém vyučování se dbá na zvyšování odborných kompetencí a tzv. jemných dovedností, k nimž patří týmová práce a umění komunikovat.

Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Učebna Px1 Panorama