sipka SOŠ logistickásipka Terminář

Terminář

Dělení školního roku 2021/2022
 I. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
II. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
začátek vyučování
ve školním roce 2022/2023
1. 9. 2022
Termíny prázdnin
podzimní prázdniny 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021
vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
pololetní prázdniny 4. 2. 2022
jarní prázdniny 21. 2. 2022 – 27. 2. 2022
velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Kalendář porad a schůzí
operativní porady dle měsíčních plánů práce
porady vedení školy v pondělí v 11:00 hod.
porady ředitele školy s ved. PK dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů maturitních tříd dle měsíčních plánů práce
porady s provozními pracovníky školy dle měsíčních plánů práce
Pedagogické rady – Otická
za 1. čtvrtletí 8. 11. 2021
za 1. pololetí 26. 1. 2022
zapsání známek za 1. pololetí 25. 1. 2022
tisk konferenčních zpráv za 1. pololetí 27. 1. 2022
vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2022
za 3. čtvrtletí   4. 4. 2022
za 2. pololetí 24. 6. 2022
zapsání známek za 2. pololetí 23. 6. 2022
zapsání známek za 2. pololetí – 4. ročník 27. 4. 2022
závěrečná pedagogická rada – 4. ročník 28. 4. 2022
vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 29. 4. 2022
Třídní schůzky – Otická
1. pololetí 9. 11. 2021
2. pololetí 5.   4. 2022
Dny otevřených dveří – Otická
Prohlídka školy je možná kdykoliv, podle zájmu rodičů a nastávajících žáků.
Mimo to pořádá škola dny otevřených dveří v těchto termínech:
29. 11. 2021 (pondělí)   9 – 17 hodin
  8.   1. 2022 (sobota) 10 – 14 hodin
Školní výlety
1. – 3. ročník 27. – 28. června 2022
Exkurze
    Marketing a logistika:
třída 1.M bude doplněno dle epidemiologické situace
    Provoz a ekonomika dopravy:
třída 1.P Depo Opava-Komárov
RKL Opava
třída 2.P TEVA Opava-Komárov
třída 3.P SPU Ostrava
třída 4.P Letiště Václava Havla – září 2021
    Logistické a finanční služby:
třída 2.S Depo Opava-Komárov – říjen 2021
RZPS Ostrava, Call Centrum – květen 2022
Postservis Brno, Poštovní úložna – červen 2022
třída 3.S ČSOB Opava – prosinec 2021
ZPS Vítkov, ZCÚ Vítkov – květen 2022
Postservis Brno, Poštovní úložna – červen 2022
Praxe ve firmách
třída 3.S 6. 9. – 10. 9. 2021
třída 4.S 6. 9. – 17. 9. 2021
třída 2.S květen 2022 – bude upřesněno
třída 3.S květen 2022 – bude upřesněno
třída 3.P květen 2022 – bude upřesněno
třídy 4.S, 4.P dle rozvrhu