sipka SOŠ logistickásipka Terminář

Terminář

Dělení školního roku 2022/2023
 I. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
II. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
začátek vyučování
ve školním roce 2023/2024
4. 9. 2023
Termíny prázdnin
podzimní prázdniny 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022
vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
pololetní prázdniny 3. 2. 2023
jarní prázdniny 27. 2. 2023 – 5. 3. 2023
velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
hlavní prázdniny 1. 7. 2023 – 3. 9. 2023
Kalendář porad a schůzí
operativní porady dle měsíčních plánů práce
porady vedení školy v pondělí v 11:00 hod.
porady ředitele školy s ved. PK dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů dle měsíčních plánů práce
porady třídních učitelů maturitních tříd dle měsíčních plánů práce
porady s provozními pracovníky školy dle měsíčních plánů práce
Pedagogické rady – Otická
za 1. čtvrtletí 8. 11. 2022
za 1. pololetí 26. 1. 2023
zapsání známek za 1. pololetí 26. 1. 2023
tisk konferenčních zpráv za 1. pololetí 30. 1. 2023
vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2023
za 3. čtvrtletí   4. 4. 2023
za 2. pololetí 27. 6. 2023
zapsání známek za 2. pololetí 26. 6. 2023
zapsání známek za 2. pololetí – 4. ročník 21. 4. 2023
závěrečná pedagogická rada – 4. ročník 24. 4. 2023
vydání vysvědčení žákům 4. ročníku 28. 4. 2023
Třídní schůzky – Otická
1. pololetí   8. 11. 2022
2. pololetí 11.   4. 2023
Dny otevřených dveří – Otická
Prohlídka školy je možná kdykoliv, podle zájmu rodičů a nastávajících žáků.
Mimo to pořádá škola dny otevřených dveří v těchto termínech:
5. 12. 2022 (pondělí) 13:30 – 17:00 hodin
7.   1. 2023 (sobota) 10:00 – 14:00 hodin
Maturitní zkoušky – jarní termín
písemná práce z CJL 3. 4. 2023
písemná práce z CJ 4. 4. 2023 – 5. 4. 2023
praktická zkouška 17. 4. 2023 – 18. 4. 2023
didaktické testy společné části 2. 5. 2023 – 5. 5. 2023
ústní zkoušky z profilových předmětů od 15. května 2023 – bude upřesněno
Školní výlety
1. – 3. ročník 26. – 27. června 2023
Exkurze
    Marketing a logistika:
třída 1.M Logistics Park, B2B
třída 2.M Teva, Raiffeisenbank
    Provoz a ekonomika dopravy:
třída 1.P Depo Opava-Komárov
RKL Opava
třída 2.P TEVA Opava-Komárov
třída 3.P SPU Ostrava
třída 4.P Letiště Václava Havla – září 2022
    Logistické a finanční služby:
třída 3.S ČSOB Opava – prosinec 2022
ZPS Vítkov, ZCÚ Vítkov – květen 2023
třída 4.S ČNB Praha – září 2022
Praxe ve firmách
třída 3.S květen 2023 – bude upřesněno
třída 3.P květen 2023 – bude upřesněno
třídy 4.S, 4.P dle rozvrhu