Historie školy

Střední odborná škola logistická fungovala pod různými názvy více než 60 let. Během let se měnil nejen název školy, ale i skladba vyučovaných oborů a struktura žáků. Vždy byl provoz školy úzce spjat s Českou poštou, co by jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Dodnes je Česká pošta náš významný sociální partner a nabízí jistotu zaměstnání pro všechny absolventy oboru Logistické a finanční služby.

Nejstarší materiály dokládající zahájení výuky se datují ke školnímu roku 1949/1950.

Zápis v Pamětní knize města Opavy z roku 1949, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Opavě:

„Pro poštovní dorost otevřeno 4. 11. 1949 krajské internátní učiliště mladých pošťáků v budově bývalého ředitelství pošt na Bezručově náměstí. Toto první výcvikové středisko toho druhu slavnostně zahájil náměstek ministra pošt generální ředitel n. p. Československá pošta ing. Miloslav Laipert. Školení rozvrženo na 3 měsíce a první ročník navštěvovalo 40 kurzistů ze všech moravských krajů.“

Pamětní kniha Zápis v Pamětní knize

Škola vznikla na základě potřeb tehdejšího ministerstva pošt a telekomunikací získat kvalifikované pracovníky pro práci na poštách. Po roce 1948 výchovu technických odborníků zajišťovalo jediné spojové učiliště v Praze, v roce 1949 bylo přestěhováno do Brna. V tomto učilišti se vzdělávali žáci v následujících oborech:

  • telefonní mechanik
  • dálnopisný mechanik
  • frekvenční mechanik

V prvopočátku pošta i telekomunikace spadaly pod společný řídící orgán, proto vznikala podniková učiliště jak s poštovním tak i telekomunikačním zaměřením. První nově vznikající zařízení zaměřená na výchovu a vzdělávání mladistvých se nazývala odborné školy a výcviková střediska.

V Poštovním věstníku ze dne 19. 9. 1950 je zmínka, že tyto základní školy pro dívky a chlapce již pracují v těchto městech:

  • Rožmberk nad Vltavou
  • Tábor
  • Trutnov
  • Opava – přitom v Opavě je zmiňován již druhý ročník studia
Poštovní věstník

Historie školy v datech

Od 1. 9. 1949 – Základní odborná škola pro výchovu chlapců

Od 4. 11. 1949 – zároveň Výcvikové středisko spojů

Od 1. 9. 1950 – Vyšší odborná škola – byla to škola dvouletá, která poskytuje vyšší odborné i obecné vzdělání, byli přijímání uchazeči z řad pracovníků ČSP, n. p., kteří měli dvouletou praxi v provozní službě a měli absolvovány 4 třídy střední školy nebo jednoroční kurz při měšťanských školách. Od stejného data byl zřízen také jednoroční vyšší odborný kurz, který zahrnoval vzdělání v oblasti hospodaření, plánování a účetnictví. Do tohoto kurzu byli přijímáni zaměstnanci podniku ČSP, n. p., pokud měli alespoň 5 let praxe u podniku a měli absolvovány 4 třídy střední školy nebo jednoroční kurz při měšťanských školách.

V letech 1953 – 1955 mělo naše zařízení název Spojová učňovská škola.

V letech 1955 – 1957 – Spojová škola

Od 1. 9. 1963 název Odborné učiliště spojů – vyučoval se dvouletý učební obor Spojový manipulant. Výuka tohoto dvouletého oboru byla rozšířena od školního roku 1977/1978 na studium čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Od 1. 9. 1979 – Střední odborné učiliště spojů – v letech 1978/79 byla ukončena výuka dvouletého učebního oboru Spojový manipulant a od 1. 9. 1978 byla nahrazena výukou tříletého oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy. Poslední výuční listy obdrželi absolventi ve školním roce 1995/1996.

Od 1. 7. 1991 – delimitací získalo SOU spojů Opava právní subjektivitu.

Od 3. 3. 1994 – došlo ke změně názvu na Střední odborné učiliště poštovní Opava. Resort spojů se rozdělil na Českou poštu, s. p., a Telekomunikace, proto po rozdělení resortu byl obor Spojový manipulant přejmenován na Poštovní manipulant.

Od 1. 9. 1999 – opět změna názvu – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poštovní Opava. V roce 1996 vznikl nový obor Poštovní a peněžní služby. Název tohoto oboru byl v souvislosti s vydáním RVP (Rámcových vzdělávacích programů) změněn a nyní se nazývá Logistické a finanční služby. Od 1. 9. 2004 byla zahájena výuka oboru Provoz a ekonomika dopravy.

Od 1. 1. 2006 – dochází ke změně názvu – Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace.

S názvem se měnilo i logo školy; vlevo je logo používané v letech 1999 – 2005, vpravo logo, které škola užívala od r. 2006 do r. 2011.

Logo 1999 - 2005 Logo 2006 - 2011

Od 1. 1. 2012 – Střední škola poštovních a logistických služeb (SŠPaLS) je sloučena s Obchodní akademií Opava a po šedesáti dvou letech končí samostatná existence školy.