sipka SOŠ logistickásipka Pedagogický sbor

Pedagogický sbor SOŠ logistické

Pavel Běčák praxe
Mgr. Radka Borunská anglický jazyk
Anatoli Butrym ruský jazyk
Mgr. Michal Gajdošík tělesná výchova, informační technologie
Mgr. Jarmila Grulichová
výchovná poradkyně
matematika, zeměpis, dopravní zeměpis, základy ekologie, biologie a chemie
Ing. Martina Guřanová ekonomika, ekonomika a marketing, marketing a management, účetnictví
Mgr. Jarmila Homolová ruský jazyk
Mgr. Gabriel Juchelka český jazyk, literatura, aplikovaná psychologie, obchodní psychologie, obchodní psychologie a komunikace, občanská nauka
Ing. Jitka Legerská fyzika, biologie a chemie, doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství
Mgr. Renáta Lhoťanová praxe, písemná a elektronická komunikace, logistika
Mgr. Pavel Novák matematika
Ing. Miroslava Piskořová finančnictví a bankovnictví, logistika, praxe
Mgr. Lukáš Rádek
zástupce ředitele
matematika
Milan Semera řízení motorových vozidel
Mgr. David Sněhota španělský jazyk
Mgr. Veronika Stejskalová český jazyk, literatura, německý jazyk, občanská nauka
Mgr. Zuzana Šafránková český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, dějepis, německý jazyk
Mgr. Denisa Vojáčková Grymová anglický jazyk
Mgr. Michal West informační technologie, poštovní a peněžní služby
Ing. Ivana Žilinská, MBA praxe
sipka Fotografie pedagogického sboru
Pro telefonický kontakt učitele využijte společné telefonní číslo 734 689 787 a požádejte o spojení s konkrétním učitelem.
Všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmenoza.vi.na.coa-opava.cz

sipka  Kompletní pedagogický sbor OA a SOŠ logistické externi odkaz