sipka SOŠ logistickásipka Pedagogický sbor

Pedagogický sbor SOŠ logistické

Pavel Běčák praxe
Mgr. Radka Borunská anglický jazyk
Mgr. Michal Gajdošík tělesná výchova, informační technologie, písemná a elektronická komunikace
Mgr. Jarmila Grulichová
výchovná poradkyně
matematika, zeměpis, dopravní zeměpis, základy ekologie, biologie a chemie
Ing. Martina Guřanová ekonomika, ekonomika a marketing, marketing a management, účetnictví
Mgr. Jarmila Homolová ruský jazyk
Mgr. Gabriel Juchelka český jazyk, literatura, český jazyk a literatura, aplikovaná psychologie, obchodní psychologie, obchodní psychologie a komunikace, občanská nauka
Ing. Jitka Legerská fyzika, doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství
Mgr. Renáta Lhoťanová praxe, písemná a elektronická komunikace, logistika
Ing. Miroslava Piskořová finančnictví a bankovnictví, logistika, praxe
Mgr. Lukáš Rádek
zástupce ředitele
matematika
Milan Semera řízení motorových vozidel
Mgr. David Sněhota španělský jazyk
Mgr. Veronika Stejskalová český jazyk, český jazyk a literatura, německý jazyk, občanská nauka
Mgr. Zuzana Šafránková český jazyk, literatura, dějepis, německý jazyk
Ing. Lenka Tmějová matematika
Mgr. Denisa Vojáčková Grymová anglický jazyk
Mgr. Michal West informační technologie, finančnictví a bankovnictví, logistika, logistické a peněžní služby, poštovní a peněžní služby
Ing. Ivana Žilinská, MBA praxe
sipka Fotografie pedagogického sboru
Pro telefonický kontakt učitele využijte společné telefonní číslo 734 689 787 a požádejte o spojení s konkrétním učitelem.
Všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.jmenoza.vi.na.coa-opava.cz

sipka  Kompletní pedagogický sbor OA a SOŠ logistické externi odkaz