Erasmus+ NACULSIN

Název projektu:NACULSIN: Natural and cultural heritage – tools for social inclusion
Číslo projektu:2019-1-RO01-KA229-063836_5
Délka trvání:2 roky (1. 9. 2019 – 31. 8. 2021)
Partnerské organizace:Liceul Tehnologic Bratianu, Rumunsko
Instituto Tecnico Settore tecnologico – Liceo Scientifico E. Mattei, Itálie
Epralima – Escola Professional Doalto Lima, Portugalsko
3rd Lyceum of Koropi, Řecko
I.E.S. Francisco Ayala de Granada, Španělsko

Projekt Erasmus+ NACULSIN: Natural and cultural heritage – tools for social inclusion – číslo: 2019-1-RO01-KA229-063836_5, byl schválen na dobu trvání 2 let od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. V současné době bylo trvání projektu z důvodu pandemie Covid-19 prodlouženo do 31.8.2022.

Naše škola je partnerem projektu.

Projekt je zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO v kontextu sociální inkluze. Studenti, kteří se projektu účastní získají znalosti o kulturních hodnotách jednotlivých států prakticky, ne pouze zprostředkovaně, např. přes internet. Projekt klade důraz na hodnoty dědictví UNESCO tak, aby si studenti uvědomili, proč by se toto, ať už přírodní, kulturní nebo duchovní dědictví, mělo chránit a proč je nedocenitelné. Tato forma výuky propojí teoretické znalosti nabyté ve školní lavici s praktickými.

Cílem je také podnítit komunikaci v mezinárodních týmech a práci s IT, především během prací na workshopech, týkajících se ochrany památek nebo „osahání si“ aktivit spojených s danou památkou. Komunikačním jazykem je angličtina.

Výstupy projektu, které studenti zpracují, budou např. průvodce po navštívených památkách UNESCO, film o projektu, výstava prací, které vznikly na projektových workshopech, webové stránky, kalendář a prezentace účastníků projektu pro veřejnost.

Projekt má také za úkol podpořit patriotismus a toleranci k rozdílným kulturám, zvykům, náboženstvím a sociálnímu postavení.

Mgr. Radka Borunská
publikováno: 19. května 2021

Projektové setkání – Španělsko

V rámci projektu Erasmus+ Naculsin žáci naší školy navštívili Španělsko. Spolu s dalšími studenty z pěti různých zemí prozkoumali v Grenadě, Cordóbě a Seville památky UNESCO. Tématem projektu je poznávání, jak nás různé kulturní památky obohacují a spojují napříč Evropou, napříč kulturou i napříč náboženstvím. Pokud Covid dovolí, ještě máme v plánu tři projektová setkání v Řecku, Portugalsku a nakonec bude projekt ukončen setkáním všech pěti zapojených zemí (Rumunsko, Itálie) na naší škole, které se uskuteční v květnu.

Mgr. Radka Borunská
publikováno: 4. listopadu 2021

Fotogalerie

náhlednáhlednáhled