Evropské výzvy

Evropské výzvy v ekonomickém a logistickém vzdělávání dneška

Erasmus+ Naše škola se zapojila do Výzvy pro školy 2021 Domu zahraniční spolupráce a ve spolupráci s touto organizací ve dnech 5. a 6. 11. organizuje akci s názvem Evropské výzvy v ekonomickém a logistickém vzdělávání dneška. Tato akce kopíruje i konání jubilejních dnů otevřených dveří školy, aby se její výstupy dostaly k co možná nejširšímu okruhu příjemců.

V pátek 5. 11. dopoledne proběhnou odborné workshopy, které povedou odborníci z praxe. Workshopy budou určeny žákům školy, jejich hlavním tématem je udržitelnost, takže se žáci seznámí například se zelenou logistikou, marketingem s akcentem na ekologická témata, zkusí si připravit SWOT eko analýzu školy, seznámí se se zelenými trendy v logistice nebo dopady Zelené dohody pro Evropu na dopravu a průmysl. Další témata budou věnována první pomoci, trhu práce, sebeprezentaci při přijímacím pohovoru apod., protože i tyto dovednosti musí v dnešní době ovládat absolventi středních škol, tedy i ekonomických a logistických oborů. „V rámci studia logistických oborů získávají naši žáci řidičské oprávnění, proto je nutné, aby zvládali první pomoc nejen teoreticky, ale i prakticky. Na workshopech spolupracujeme s opavským Červeným křížem, jehož zaměstnanci pro nás připraví workshopy na míru pro potřeby našich žáků,“ vysvětluje jeden z organizátorů akce Gabriel Juchelka.

Z workshopů s ekologickou tematikou žáci připraví výstupy, které budou prezentovány v rámci dnů otevřených dveří široké veřejnosti. Součástí každého workshopu bude i prezentace zapojení se naší školy do programu Erasmus+, také rozhovory s našimi žáky, kteří se programu Erasmus+ účastnili, budou prezentovány formou výstavních panelů žákům i široké veřejnosti. Reportáže z celé akce budou zveřejněny v průběhu listopadu na našem webu.

Přijměte, prosíme, pozvání na prohlídku naší školy u příležitosti jejího jubilea 100+1 let a prohlídku výstupů workshopů. Akce se uskuteční v hlavní budově naší školy v ulici Hany Kvapilové 20 v pátek 5. 11. od 14 do 17 hodin a v sobotu 6. 11. od 9 do 13 hodin. Před školou budete moci ochutnat výbornou kávu charitní kavárny Radost a skvělé koláče. Pro každého účastníka je připraven dárek.

Na setkání se těší ředitel školy Petr Kyjovský a tým pedagogů OA a SOŠ logistické v Opavě.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 28. října 2021