sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2019/2020sipka 70. výročí vzdělávání

70. výročí poštovně-logistického vzdělávání v Opavě

Bylo tomu 4. 11. 1949, kdy v Opavě vzniklo krajské internátní Výcvikové středisko spojů, které v průběhu tříměsíčního kurzu připravovalo mladé poštovní úředníky. Do Opavy se tehdy sjížděli budoucí pošťáci ze všech moravských krajů. Od roku 1950 pak v Opavě fungovala Vyšší dvouletá odborná škola, která vzdělávala odborníky pro národní podnik Československá pošta.

Poštovní škola pak měnila své názvy i názvy oborů a délku studia, jmenujme jen některé názvy školy: Spojová učňovská škola, Odborné učiliště spojů, SOU spojů, SOŠ a SOU poštovní, SŠ poštovních a logistických služeb. Od roku 2012 je škola součástí Obchodní akademie a SOŠ logistické, která je na mapě škol našeho regionu největší školou poskytující ryze maturitní vzdělávání. Na tradici poštovního oboru navazuje obor Logistické a finanční služby. „Tento obor již dávno není jen o poštovním vzdělávání, odráží potřeby dnešní doby, takže se žáci tohoto oboru zabývají finančnictvím, pojišťovnictvím, učí se profesionálnímu jednání s klientem. Důraz je kladen také na jazykové vzdělání a samozřejmě ekonomiku a účetnictví,“ vysvětluje současnou koncepci oboru ředitel obchodní akademie Petr Kyjovský. Pro úplnost dodejme, že na OA a SOŠ logistické lze studovat ještě logistický obor Provoz a ekonomika dopravy, který se zabývá logistikou přepravy nákladů a zasilatelstvím.

V týdnu od 4. do 8. listopadu mohou u příležitosti Týdne odborných dovedností zájemci z řad žáků ZŠ, přátel školy i bývalých absolventů navštívit výuku současných oborů obchodní akademie. V pondělí 4. listopadu navíc proběhne od 11:45 hodin konference o historii poštovních a logistických oborů v Opavě a setkání s významnými absolventy, konference se uskuteční v Obecním domě. „Zveme všechny zájemce, zvláště bývalé zaměstnance a absolventy poštovních a logistických oborů k prohlídce školy, výuky i k účasti na slavnostní konferenci. Zájemci se mohou registrovat na telefonním čísle 602 600 177,“ dodává Kyjovský.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 27. října 2019

Informace z tisku

Obchodní akademie pořádá konferenci

Tato akce na sociálních sítích

logo sipka Školní profil na Facebooku