sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2018/2019sipka Ocenění nejúspěšnějších týmů SŠ

Ocenění nejúspěšnějších týmů SŠ v kraji

Rada Moravskoslezského kraje rozhodla ocenit Annu Bilíkovou, Adélu Hrozovou a Patricii Kubánkovou ze třídy 4.S jako nejúspěšnější tým středních škol v Moravskoslezském kraji.

Radě kraje bylo předloženo celkem 47 návrhů na ocenění jednotlivých žáků a 18 návrhů na ocenění týmů, ze kterých rada vybrala pouhých 25 nejlepších žáků a 5 nejlepších týmů, kterým mělo být ocenění předáno. Důvodem k ocenění našich studentek nyní již 4. ročníku bylo vítězství v Soutěži poštovních dovedností na celostátní úrovni. Trojice studentek zvítězila v celostátní sipka Soutěži poštovních dovedností konané v březnu 2018. Tím žáci školy tuto soutěž vyhráli již pošesté. Soutěž komplexně hodnotí nejen výkony žáků v oblasti teorie i praxe, ale také dovednosti týmové spolupráce, prezentační a komunikační dovednosti, kompetence flexibility a rychlé orientace. „Tito studenti jsou budoucností našeho kraje,“ uvedl Moravskoslezský kraj na sipka svém Facebooku.

Slavnostní Ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 proběhlo 7. listopadu v sále zastupitelstva kraje. Kromě společné plakety a certifikátu, který obdržela každá žákyně týmu, získaly tyto studentky také hodnotné ceny v podobě dárkových poukázek do nákupního centra a další věcné ceny společně s propagačními předměty Moravskoslezského kraje. „Ocenění mi udělalo velikou radost, vždyť jsme byly jediným oceněným týmem ze střední odborné školy mezi samými studenty gymnázií,“ říká Patricie Kubánková, členka týmu naší školy.

Mgr. Michal West
publikováno: 10. listopadu 2018

Získaný certifikát

Certifikát

Informace z tisku

Kraj oceňoval středoškoláky

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled