Řečnická soutěž

Obchodní akademie a SOŠ logistická v Opavě pořádala na počátku června rétorickou soutěž Mladý Démosthenés. Smyslem soutěže je vést mladé lidi k aktivnímu užívání jazyka a k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů. Žáci si mohli vybrat z několika rámcových témat a připravit vlastní 2–5minutovou promluvu. Hodnotil se nejen obsah textu, ale také jeho přednes, sladění verbálních a neverbálních složek projevu apod.

Vítězem řečnické soutěže se stal žák třídy 2.B David Podoba. Blahopřejeme.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 24. června 2018

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled