sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2017/2018sipka Erasmus+ Europa im Transit

Erasmus+ Europa im Transit

Název projektu:Europa im Transit
Číslo projektu:2016 – 1-DE03-KA219-023034
Délka trvání:2 roky (1. 9. 2016 – 31. 8. 2018)
Partnerské instituce:Aldegrever-Gymnasium Soest (DE) – koordinátor
Zespoł Szkoł Gminy Izbicko (PL)
Sredno obshtobrazovatelno uchilishte Hristo Botev Vratsa (BG)
OA a SOŠL Opava (CZE)
Jazyk projektu:němčina

Účel a cíle

Projekt „Europa im Transit“ slouží k vzdělávání evropské mládeže v oborech technologií, hospodářství, informatiky, ekologie a také uměleckých, společenských a duševních oblastech lidského života. Mezinárodní spolupráce má vést k posílení evropského a globálního myšlení, projekt má také zvýšit šance na uplatnění na trhu práce a vytvořit vhled na trh práce v různých regionech vůbec.

Slovo „transit“ lze tedy chápat ve dvou rovinách – jako přepravu (zde se zabýváme tématy jako technologie a druhy přepravy a dopravy, ekonomika apod.) a změnu (spadá sem ekologie, umění a kultura, migrace, změna chování jedince).

Projekt je realizován ve 4 modulech:

 1. Technologie a hospodářství
 2. Příroda
 3. Umění
 4. Společenské a duševní dimenze

Očekávané výstupy

 • Fotodokumentace z jednotlivých mobilit
 • Mapy obchodních stezek (stezky v každé partnerské zemi)
 • Mezinárodní Poetry Slam
 • Powerpointové prezentace druhů dopravy
 • Powerpointové prezentace na téma migrace

Dopad projektu a splnění cílů

Všechny požadované cíle byly úspěšně splněny. Došlo k:

 • znalostnímu rozvoji (odbornosti)
 • rozvoji jazykových kompetencí
 • změně postoji k migraci
 • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce (zejména u německých studentů)
 • odbourání stereotypů
Mgr. Zuzana Šafránková
publikováno: 23. srpna 2018

Krátkodobé výměny žáků

1. výměna – Opava, ČR (prosinec 2016)

1. výměna 1. výměna

2. výměna – Soest, Německo (červen 2017)

2. výměna 2. výměna

3. výměna – Vratsa, Bulharsko (září 2017)

3. výměna 3. výměna

4. výměna – Izbicko, Polsko (březen 2018)

4. výměna 4. výměna

5. výměna – Soest, Německo (červen 2018)

5. výměna 5. výměna