sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2016/2017sipka Dny odborných dovedností

Dny odborných dovedností

Objev svůj talent - Evropský týden odborných dovedností 2016

Na opavské obchodce vědí, že bez praxe nejsou koláče aneb Zažij víc než školu!

Pozvánka

V následujících dnech bude probíhat v rámci celé Evropské unie akce Evropský týden odborných dovedností, ČR se do akce zapojila Dnem odborných dovedností. Také naše škola spolu s dalšími 21 subjekty z celé naší vlasti byla se svým projektem podpořena k další realizaci. Smyslem celé akce je propagovat odborné vzdělání mezi nejširší veřejností, dovolte proto, abychom Vás, žáky 9. tříd a výchovné či školní kariérní poradce srdečně pozvali na některou z níže uvedených akcí.

Úterý 22. 11. 2016

Od 8 do 13:20 hodin je možné navštívit reálnou výuku na naší škole, Vaši žáci mohou poznat nejen výukové prostory, učitele, ale také nahlédnout, jak se vyučuje nejen v odborných předmětech. Navštívit je možné jak pracoviště výuky logistických oborů v Otické ulici 23A, tak hlavní budovu školy na adrese Hany Kvapilové 20. V budově v ulici H. Kvapilové bude mj. možné prohlédnout si odbornou učebnu oboru logistické a finanční služby.

Od 10 do 16 hodin je také možné zhlédnout výstavu fotografií našich žáků ze zahraničních stáží a výjezdů, vždy o půl celá hodina (tedy v 10:30, 11:30 hodin atd.) proběhne krátký workshop, na kterém seznámí naši žáci návštěvníky se svými zahraničními výjezdy. Součástí workshopu bude i mini soutěž o drobné ceny. Výstava fotografií probíhá 5 minut chůze od budovy školy v Otické ulici, a to v Sálu purkmistrů opavského Obecního domu (Ostrožná ulice).

Středa 23. 11. 2016

Od 12:30 hodin bude rovněž v Sále purkmistrů opavského Obecního domu probíhat konference K vybraným aspektům odborného vzdělávání v logistické a dopravní oblasti. Konference se budou účastnit jak zástupci DZS, profesní organizace, tak zaměstnavatelů, Hospodářské komory apod. Na konferenci mohou načerpat zajímavé poznatky především výchovní a kariérní poradci základních škol, avšak mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Věříme, že Vás tato ojedinělá akce oslovila a že ji podpoříte svou účastí, popř. účastí Vašich žáků a výchovných poradců. Na vstupy do hodin a na konferenci je třeba se registrovat na e-mailu juchelka.gabrielza.vi.na.coa-opava.cz, popř. na tel. č. 602 600 177. Navštívit workshopy o zahraničních výjezdech žáků a výstavu fotografií v Sálu purkmistrů je možné bez předchozí rezervace. Veškeré výše uvedené aktivity jsou zdarma.

Ing. Petr Kyjovský – ředitel
Mgr. Gabriel Juchelka – koordinátor
publikováno: 1. listopadu 2016

Dny odborných dovedností na naší škole jsou pořádány za podpory Domu zahraniční spolupráce.

V duchu hesla Zažij víc než školu! jsme na středu 23. 11. připravili pro naše žáky logistických oborů dopoledne workshopů, těšit se mohou na

1. workshopSimulace přijímacího pohovoru v dopravní firmě, řidič kamionu a jeho úkoly (zástupci regionální dopravní firmy TQM-holding, s. r. o.)
2. workshopKomunikace s klientem jako odborná dovednost přepážkového pracovníka (zástupci České pošty, s. p.)
3. workshopDoprava a dopravní bezpečnost z pohledu Městské policie Opava, „mladí řidiči“ a prevence (zástupci MP, popř. též PČR)
4. workshopArmádní doprava a logistika (zástupci Agentury logistiky AČR, Stará Boleslav)
5. workshopZáklady první pomoci s přihlédnutím k častým zraněním způsobeným automobilismem (zástupci ústavu ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava)
6. workshopPrezentace činností Hasičského záchranného sboru, pracoviště Opava (zástupci HZS Opava)
7. workshopNa cestě ze školy k prvnímu zaměstnání (zástupci Úřadu práce Opava)
8. workshopMédia a manipulace v médiích – schopnost orientace ve složitém světě médií nejen jako odborná dovednost (Ivo Mludek)
9. workshopNávštěva HZS Opava
10. workshopRole veřejných knihoven a studoven v procesu (odborného) (sebe)vzdělávání – návštěva KPB Opava
11. workshopUniverzita Pardubice, Dopravní fakulta

Cílem workshopů, které probíhají od 8:30 do cca 14 hodin, je propojit školní vzdělání s reálnou praxí a ukázat mladým lidem, že odborné vzdělání i práce v oboru jsou chytrou volbou.

Odborné vzdělání připravuje mladé lidi na zajímavou a podnětnou kariéru a aktivní zapojení do společnosti.

Dny odborných dovedností na naší škole jsou pořádány za podpory Domu zahraniční spolupráce.

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Informace z tisku

I doprava potřebuje dobré zaměstnance Kvalitní odborné vzdělání je dobrou volbou jak pro pozdější zaměstnání, tak pro další studium OA a SOŠ logistická pořádá... Dny odborných dovedností v Opavě

Prezentace z odborné konference

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Soutěž

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Soutěžní fotografie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled