Jazykový kurz v Německu

Na začátku listopadu 2015 se 20 žáků zúčastnilo jazykového vzdělávacího pobytu v Mnichově v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0625 Čtenářská dílna a podpora cizích jazyků.

Toto německé město navštívili proto, aby si zlepšili své jazykové dovednosti a zároveň poznali reálie hlavního města Bavorska.

Výuka probíhala ve třech dnech v jazykové škole Alinguas. Výuku vedli rodilí mluvčí. Žáci absolvovali výuku na úrovní A1 až A2, podle svých jazykových schopností a dovedností. Kurz se zaměřoval nejprve na procvičení osobních údajů a seznamování. Poté žáci pokračovali sdělováním informací týkajících se jejich očekávání z jazykového pobytu. Celý kurz zakončili popisem a vyprávěním toho, co v Mnichově prožili a navštívili. Sled témat měl promyšlenou strukturu a byl pro žáky velmi přirozený a efektivní.

Žáci pracovali ve skupinách, řešili zadaná témata, uplatňovali gramatická pravidla a konverzovali s rodilými mluvčími. Po vyučování vypracovávali domácí úkoly na další hodinu.

Jazykový kurz pomohl žákům prolomit jazykovou bariéru a usnadnil jim použití německého jazyka nejen ve výuce, ale i v běžném životě.

V odpoledních hodinách došlo na prohlídku města. Díky nabitému programu navštívili během několika dnů mnoho zajímavých míst, například historické centrum města, Mariánské náměstí, Königsplatz, zámek Nymphenburg, ale i modernější zajímává místa jako olympijský areál nebo muzeum BMW.

Mgr. Lukáš Rádek
publikováno: 5. prosince 2015

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled