Poštovarieté pro základní školy

V úterý 20. prosince v prostorách Loutkového divadla v Opavě žáci naší školy předvedli divadelní představení Poštovarieté žákům základních škol z Opavy a okolí.

Zájem byl natolik veliký, že se představení hrála dvě ihned po sobě. Tentokrát jsme pozvali žáky ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Oldřišov, ZŠ Šrámkova a ZŠ T. G. Masaryka. Celkem se zúčastnilo přes 260 žáků. Divadelní představení Poštovarieté je humorné přiblížení pošty žákům základních škol. Žáci a učitel školy Mgr. Juchelka se představí v rolích poštovních pracovníků a jejich zákazníků v několika scénkách, které sice neukazují, jak by to na poště mělo fungovat, spíše naopak, ale jedná se o humorné předání informací do podvědomí žáků ZŠ.

Celým představením žáky provázela Alena Mecová ze třídy S4, která hned na začátku požádala ředitelku školy Ing. Jindru Germaničovou o úvodní slovo. Po přivítání základních škol p. ředitelkou jsme mohli vidět první scénku. Kamil Bublík (S3) se představil v roli pana Kuželky, který žádá ředitele pošty o pracovní místo. Ředitele pošty nehrál nikdo jiný, než Mgr. Gabriel Juchelka (třídní učitel třídy S3). Protože pracovní pohovor pro p. Kuželku dopadl dobře a byl přijat na místo pracovníka pošty, představil se hned ve druhé scénce, na jejímž začátku v roli poštovního doručovatele rozdal divákům propagační materiály naší školy. Druhá scénka popisuje příběh, ve kterém pošťák Kuželka má přijmout balík od Jakuba Lasáka (S3) v roli zákazníka pošty. Třetí scénka popisuje poštu v předvánoční atmosféře.

Celé představení doprovázejí vtipné poznámky všech herců, pěvecká i taneční vystoupení p. Kuželky i ostatních vystupujících. Na závěr představení byla pro žáky připravená krátká naučná prezentace o poště a naší škole. Žáci se nejen dozvěděli něco o historii pošty, jaké služby Česká pošta, s. p. poskytuje, kde se vzaly poštovní známky, ale také si zasoutěžili ve vědomostních otázkách a vyzkoušeli si razítkování poštovních zásilek. Nejšikovnější z nich byli odměněni propagačními materiály školy. V závěru prezentace byla žákům představena naše škola jako jedinečná instituce vzdělávající nejlepší pošťáky a logisty v České republice (jak dokazují 1. místa v soutěžích). Také bylo vysvětleno, že naši žáci nejsou jen pošťáci, ale mohou pracovat v celé řadě přepravních, finančních, ekonomických a správních institucích. Dále byl představen projekt Postilión naší školy a vysvětleno sloučení s Obchodní akademií a s tím spojena změna názvu obou škol. Žáci byli rovněž pozváni na dny otevřených dveří.

Z výrazů žáků základních škol bylo zřejmé, že se jim představení líbilo, pobavilo je, ale také si odnesli nové informace, zkušenosti a poznatky. Věříme, že se alespoň s některými z nich setkáme v budoucnu na dnech otevřených dveří a v našich školních lavicích. Máme v plánu v těchto představeních pokračovat a věříme, že budeme mít možnost se představit dalším žákům i z jiných základních škol.

Michal West
publikováno: 23. prosince 2011

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Videoukázky

náhlednáhled