sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2011/2012sipka Dotazníkové šetření České pošty

Dotazníkové šetření České pošty na školách

Česká pošta, s. p., si pravidelně zjišťuje zpětnou vazbu na poštovních školách. Mimo jiné také dotazníkovým šetřením mezi žáky poštovních škol – tedy těch škol, kde se vyučuje obor Logistické a finanční služby. Toto šetření proběhlo naposledy v roce 2011 a jeho porovnání se stejným šetřením v roce 2009 Česká pošta zpracovala do přehledné prezentace.

Prezentace ukazuje jak zájem a spokojenost studentů poštovních oborů obecně, tak i rozdíly mezi jednotlivými poštovními školami.

Prezentace

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled