Student naší školy vystoupil na ekologickém kongresu

Dne 1. listopadu 2011 se v ostravském hotelu Clarion Congress Hotel uskutečnila konference „Ekologie Ostrava 2011“, nad jejímž konáním převzal záštitu moravskoslezský hejtman Ing. Jaroslav Palas.

Za Střední školu poštovních a logistických služeb, Opava, p. o., vystoupil student 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby Kamil Bublík, který si v souvislosti s tématem „Vzdělání a osvěta obyvatel, včetně žáků základních a středních škol v rámci ekologie a zlepšení nakládání s odpadky.“ připravil krátký edukační film vlastní produkce. Tímto filmem zaujal nejen přítomné odborníky, ale též žáky a učitele z jiných středních škol.

Kamilův film bude využíván i ve výuce na naší škole, bude sloužit jako propedeutický materiál k úvodu do ekologie v rámci předmětu zeměpis a ekologie.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 16. listopadu 2011

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled