Setkání se zástupci Univerzity Pardubice

Ve středu 25. ledna 2012 k nám zavítala absolventka naší školy a současná studentka doktorského studia na Univerzitě v Pardubicích Ing. Barbora Chromcová, aby našim žákům řekla něco o studiu na této škole.

Prezentace byla zaměřena na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, jejíž nabízené studijní obory přímo navazují na náš obor Logistické a finanční služby a také na obor Provoz a ekonomika dopravy.

Prezentace se účastnili všichni žáci 4. ročníků obou jmenovaných oborů. Ing. Chromcová poskytla žákům všechny důležité informace o studiu na této škole i o přijímacím řízení. V závěru prezentace žáci využili krátké besedy a byly jim zodpovězeny všechny otázky.

Děkujeme Ing. Chromcové za návštěvu naší školy. Prezentace byla pro žáky určitě přínosná při rozhodování, zda a jakou vysokou školu budou studovat.

Michal West
publikováno: 25. ledna 2012

Fotogalerie

náhlednáhlednáhled