sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2010/2011sipka Soutěž poštovních dovedností

Celorepubliková soutěž poštovních dovedností

Ve dnech 29. 3. – 31. 3. 2011 opět probíhala soutěž v odborných dovednostech žáků poštovních oborů.

V loňském roce naše škola pořádala 0-tý ročník této soutěže a naším záměrem bylo obnovit po asi 15 letech tradici pořádání těchto soutěží. Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava hostila družstva žáků třetích ročníků 7 škol, které připravují žáky pro Českou poštu, s. p. Těchto škol je v České republice celkem deset. 0. ročník vyhrály žákyně naší školy. sipka více o loňském ročníku

V letošním roce jely žákyně Střední školy poštovních a logistických služeb, Opava obhajovat loňské vítězství do Brna, letos pořádala tuto soutěž Střední škola informatiky a spojů, Brno. Nad soutěží převzal záštitu Jihomoravský kraj a MŠMT ČR. Spoluorganizátorem byla Česká pošta, s. p., která rovněž dodala hodnotné ceny pro vítěze. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 9 škol z České republiky, neúčastnila se pouze jedna škola, která ve 3. ročníku letos nemá žáky a tedy neměla možnost sestavit družstvo s potřebnými znalostmi.

Soutěž byla zaměřena na znalosti poštovních technologií, ale i na znalosti tzv. „měkkých dovedností“ – jednání s klientem, obchodní schopnosti, apod. Obsahovala i mezisoutěže, které byly zaměřeny vtipně (např. soutěž o nejrychlejší poštovní razítko – tuto mezisoutěž si kromě soutěžních týmů vyzkoušel také ředitel brněnské SŠ informatiky a spojů PaedDr. Vladimír Šimíček a zástupce MŠMT pan Mgr. Husník) nebo měly soutěžícím a přihlížejícím přiblížit potíže nevidomých občanů při rozeznávání mincí a bankovek a řada dalších.

Vítězem letošního ročníku soutěže se staly opět žákyně 3. ročníku Střední školy poštovních a logistických služeb, Opava – Žaneta Rybková, Tereza Sklepková a Eliška Tóthová. Žákyně prokázaly nejen výborné znalosti z oboru, který studují, ale také pohotovost při řešení nestandardních situací s klienty. Děvčata si radostí poplakala když zazněly fanfáry a přebírala si ceny pro vítěze.

Celá škola žila soutěží, průběžně jsme získávali informace o postupu jednotlivých disciplin a žáci všech tříd se domáhali informací o úspěších družstva své školy.

Ing. Jindra Germaničová – ředitelka
publikováno: 8. dubna 2011

Informace z tisku

Tisk Tisk Tisk Tisk

Získané diplomy

Diplom Diplom Diplom Diplom

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Videoukázka

náhled