sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2009/2010sipka Soutěž poštovních dovedností

Hostili jsme celorepublikovou soutěž poštovních škol

Soutěž poštovních dovedností - logo Střední škola poštovních a logistických služeb Opava jako iniciátor a hostitel pro rok 2010 ve spolupráci s Českou poštou, s.p., zorganizovala celorepublikovou soutěž studentů poštovních škol, nad kterou převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas. Soutěž proběhla ve čtvrtek a v pátek 10. a 11. června a zúčastnila se jí tříčlenná družstva z Opavy, Olomouce, Brna, Prahy, Ústí nad Labem, Kolína a Plzně.

Studenti poměřili nejen své znalosti z oblasti poštovní technologie, ekonomiky a zeměpisu, ale v praktických disciplínách představili své schopnosti profesionálně jednat s klientem, doporučit vhodnou službu a prezentovat své názory, neboť tyto tzv. měkké dovednosti jsou v dnešní době podmínkou úspěšného zaměstnance v oblasti služeb a školy musí svým studentům nabízet možnost tyto schopnosti rozvíjet. Organizátoři se snažili celou soutěž připravit tak, aby odpovídala reálným situacím, s nimiž se setkávají zaměstnanci pošty.
Ve dvou soutěžních dnech nechyběly ani oddechové disciplíny a společný sportovní program.

Ve vyrovnaném boji nakonec zvítězili studenti domácí Střední školy poštovních a logistických služeb Opava, na druhém místě se umístilo družstvo z Brna a třetí příčku obsadili olomoučtí. V mezisoutěžích byli nejlepší soutěžící z Plzně.

Ředitelka školy Ing. Jindra Germaničová celou soutěž shrnula slovy: „Cílem soutěže nebylo jen poměřovat znalosti a dovednosti, ale vytvořit prostor, v němž dojde k neformálním setkáním pedagogů a studentů, jsme rádi, že v průběhu celé akce docházelo k výměně zkušeností mezi učiteli, ale také k výměně názorů mezi studenty.“

Česká pošta, s.p., byla nejen odborným garantem soutěže, který ve spolupráci s ostatními poštovními školami připravil soutěžní otázky a zadání, ale také partnerem, který nominoval nezávislou porotu a vítězům věnoval hodnotné ceny.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 1. července 2010

Informace z tisku

Tisk Tisk Tisk Tisk Tisk

Diplom za 1. místo

Diplom

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Videoukázka

náhled