Hvězdný týden

Ve dnech 9. – 11. prosince 2008 probíhala na naší škole akce s názvem Hvězdný týden. Každý den po vyučování probíhala jiná soutěž, které se mohly účastnit skupinky žáků, kteří takto reprezentovali svou třídu. Na závěr každé soutěže bylo určeno pořadí umístění tříd, ze kterého se nakonec sestavilo celkové pořadí Hvězdného týdne, které bylo vyhlášené 5. ledna 2009 a vítězným třídám byly předány ceny.

Den první – úterý – Pečení vánočních perníčků

Pečení vánočních perníčků probíhalo od 15:30 hodin ve školní jídelně. Žáci jednotlivých tříd utvořili pracovní týmy, dohodli se na tom, co budou tvořit, rozdělili si úkoly a rychle se dali do práce. A protože se pekly vánoční perníčky, tak se v průběhu odpoledne zpívaly koledy doprovázené hrou na piano.

Ve čtvrtek byli zástupci pracovních týmu vyzváni, aby svá díla poskládali a naaranžovali v jedné z učeben, kam poté postupně přicházeli všichni učitelé a předsedové tříd, kteří v tajném hlasování všechny výtvory oznámkovali. Po sečtení všech hlasů bylo určeno pořadí:

 • 1. místo: třída S2 – Stromeček
 • 2. místo: třída S4 – Vánoční nálada
 • 3. místo: třída S3B – Betlém

Den druhý – středa – Vánoční karaoke

Vánočního karaoke začalo ve 14:30 hodin v multimediální učebně a zúčastnily se ho pěvecké skupiny složené opět z žáků jednotlivých tříd. Zpívaly se různé převážně vánoční, ale i nevánoční písničky v českém, anglickém nebo německém jazyce. U každé písně běžel její text na tabuli, takže se mohli zapojit nejen soutěžící, ale i diváci. Porota složená ze zástupců učitelského sboru hodnotila především zpěv, výslovnost a celkový umělecký dojem. Nakonec se dohodla na tomto pořadí:

 • 1. místo: třída S4 – Last Christmas
 • 2. místo: třída P1 – Stille Nacht
 • 3. místo: třída P4 – Šakalí léta „Jednou mi fotr povídá“

Současně s vánočním karaoke probíhaly také další dvě doprovodné akce. Tou první byl turnaj ve stolním tenise, o který byl velký zájem především mezi chlapci a druhou doprovodnou akcí byla vánoční výzdoba školy. Ve škole opět po roce visí andělé a září kometky.

Den třetí – čtvrtek – Výtvarná dílna

V poslední části Hvězdného týdne s názvem výtvarná dílna se skupinky žáků úspěšně snažily vytvořit libovolnou technikou novoroční Pé-eFko plakátového formátu. Porota tentokrát hodnotila především nápaditost a originalitu celého výtvarného díla. Rozhodování nebylo vůbec snadné, nakonec se porota dohodla na tomto pořadí:

 • 1. místo: třída S4 – Poštovní trubka
 • 2. místo: třída S3A – Čtvero ročních období
 • 3. místo: třída S3B – Trpaslík a želva

Závěr

Jak již bylo řečeno v úvodu, po skončení Hvězdného týdne byly sečteny body ze všech soutěží, na jejich základě sestaveno celkové pořadí, které bylo 5. ledna 2009 vyhlášeno a vítězným třídám byly předány hodnotné ceny. A které třídy tedy zvítězily? Konečné pořadí bylo následovné:

 • 1. místo: třída S4 – 23 bodů
 • 2. místo: třída S3A – 13 bodů
 • 3. místo: třídy P1 a S3B – 12 bodů

Výhercům gratulujeme a těm, kterým to prozatím nevyšlo přejeme hodně štěstí v příštích soutěžích, třeba zase za rok. Protože jednou to určitě na 1. místo vyjde. Navíc všichni máme na paměti, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Nezbývá než všem účastníkům poděkovat za navození příjemné atmfosféry a zachování té správné vánoční nálady během celého Hvězdného týdne.

Michal West
publikováno: 5. ledna 2009

Fotogalerie

Pečení vánočních perníčků
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Vánoční karaoke
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Vánoční výzdoba školy a vánoční turnaj ve stolním tenise
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Výtvarná dílna
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled