sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2008/2009sipka Soutěž seminárních prací

Soutěž seminárních prací oboru Poštovní a peněžní služby

Naše škola již řadu let spolupracuje s Asociací středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky (dále jen „Asociace“). Tato Asociace nás, stejně jako ostatní školy s výukou poštovnictví, na podzim roku 2007 ve spolupráci s Českou poštou, s. p. požádala o účast na žákovské soutěži seminárních prací na téma Jak si představuji svou práci u České poštyČeská pošta v roce 2015. Česká pošta takto přijímá nové nápady a postřehy mladých lidí a snaží se možné návrhy na vylepšení mladých zainteresovaných osob zrealizovat. Do této soutěže byli zapojeni všichni žáci 3. a 4. ročníku oboru Poštovní a peněžní služby naší školy. Z prací těchto žáků učitelé vybrali nejlepší z nich a tyto byly odeslány České poště.

V dubnu roku 2009 byli pozváni zástupci naší školy na setkání České pošty a Asociace. Účelem tohoto setkání bylo prohloubení spolupráce mezi Českou poštou a Asociací, a tím tedy také mezi Českou poštou a naší školou. Součástí setkání mělo být také vyhlášení prvních tří míst žákovské soutěže, za tímto účelem asociace pozvala na setkání také našeho žáka 4. ročníku – Michala Westa.

Společně s Michalem jsme se tedy dostavili 5. března 2009 do sídla Generálního ředitelství České pošty a oba se účastnili prezentace účastníků setkání a první přednášky. Tato byla zaměřena na strategii České pošty v personální oblasti, která nás, jako školu připravující žáky pro práci na České poště, samozřejmě zajímá.

Poté proběhlo vyhlášení výsledků studentské soutěže, kde se Michal umístil na prvním místě a další dvě místa za ním obsadily žákyně poštovní školy z Brna. Všichni tři výherci obdrželi hodnotné ceny.

Po vyhlášení výsledků výherci odešli v doprovodu PR manažerky a fotografa České pošty na exkurzi hlavní pošty v Praze na ulici Jindřišská, kde je provedl vedoucí této pošty a dále se účastnili exkurze v poštovním muzeu, kde si prohlédli celou expozici, včetně právě probíhající výstavy Pošta očima dětí.

Já jsem se mezi tím dále účastnila přednášek zaměřených na novinky a inovace v České poště, během kterých jsem se mj. dověděla také to, že Česká pošta se připravuje zrealizovat některé modernizační návrhy, které Michal uváděl ve své práci.

Celkově mohu toto sezení hodnotit velmi pozitivně, protože si myslím, že jak pro mě, tak pro Michala i pro další účastníky bylo toto setkání přínosné a poučné. V budoucnosti budeme s Asociací i Českou poštou nadále spolupracovat a věříme, že nám toto pomůže rychle a flexibilně reagovat na změny v České poště, a tak co nejlépe připravit žáky poštovního oboru na budoucí povolání.

Těšíme se i na další soutěže ročníkových prací, neboť tyto motivují naše žáky k samostatnému a kreativnímu myšlení, kterým mohou přispět ke zkvalitnění služeb České pošty a tím také ke kvalitnější výuce.

Blažena Žáčková
publikováno: 28. srpna 2009