Kooperativní výuka

Některé hodiny některých předmětů se na naší škole vyučují kooperativně. Kooperativní výuka není jen skupinová práce. Kooperativní výuka využívá skupinové organizační formy, avšak je souhrnem strategií, metod a technik výuky, která je založena na spolupráci žáků při dosahování společného cíle. Jedná se o vyšší formu skupinového učení, při které dochází mj. také k prohlubování tzv. jemných dovedností jako je spolupráce v týmu a umění komunikovat.

Mgr. Michal West
publikováno: 2. října 2020

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled