sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2017/2018sipka Dny odborných dovedností

Dny odborných dovedností

Objev svůj talent - Evropský týden odborných dovedností 2017

Praxí k úspěchu aneb Zažij víc než školu!

Nad akcí převzal záštitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanisalv Folwarczny.

Na podzim roku 2017 vyhlásila Evropská komise již 2. ročník Evropského týdne odborných dovedností. Naše škola se do Týdne odborných dovedností zapojí Dny odborných dovedností, které proběhnou ve dnech 20. – 21. 11. 2017. Smyslem celé akce je propagovat odborné vzdělání mezi nejširší veřejností, zveme proto nejen žáky naší školy, ale také žáky 9. tříd a výchovné či školní kariérní poradce ZŠ, rodiče, odbornou i laickou veřejnost na některou z níže uvedených akcí.

1. den (pondělí 20. 11. 2017)

Od 10:00 do 12:00 hodin se koná odborný seminář pro žáky naší školy a zájemce z řad širší i odborné veřejnosti.

Proběhne ve Schösslerově salónku Obecního domu v Opavě, Ostrožná 46.

Program semináře:

- Role alternativních poštovních operátorů na českém trhu, logistické procesy ve společnosti PPL (Tento blok povede zástupce společnosti PPL, která tímto bude spolupracovat na Dnech odborných dovedností.)

- Výzvy současnosti pro e-shopy se zvláštním zřetelem na společnost ZOOT.CZ, která na Dnech odborných dovedností rovněž participuje (Tento blok povede vedoucí logistiky firmy ZOOT.CZ Ing. Libor Hudeček.)

Ve 12:00 hodin proběhne kulatý stůl, kterého se budou účastnit jak zástupci naší školy, tak zástupci firem, cílem kulatého stolu bude, aby odborníci z praxe poskytli zpětnou vazbu pro naši školu, věříme, že díky přímé participaci odborníků dojde k předání aktuálních trendů v oblasti poštovnictví, logistiky a dopravy.

Od 13:15 hodin se bude konat hlavní akce 1. dne Dnů odborných dovedností, a to odborná konference „K vybraným aspektům vzdělávání v dopravní a logistické oblasti II“, ta proběhne v Obecním domě v Opavě, Ostrožná č. 46, Sál purkmistrů. Konference bude rozdělena do dvou částí, jejím cílem je zviditelnit odborné vzdělání v logistické, poštovní a dopravní oblasti.

Chceme také prezentovat absolventy naší školy a našich oborů, kteří se díky odbornému vzdělání skvěle uplatnili v různých oblastech, v neposlední řadě chceme propagovat program Erasmus+ jako jeden z prostředků získávání odborných a jazykových zkušeností žáků. Konferencí chceme také široké veřejnosti předvést aktivní spolupráci naší školy s podniky (potenciálními zaměstnavateli našich žáků).

I. část bude obsahovat tyto příspěvky
 1. Zahájení konference (PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK)
 2. Požadavky trhu práce na absolventy logistických a dopravních škol (Petr Holica, Svaz průmyslu a dopravy Ostrava)
 3. Možnosti uplatnění logistiků ve společnosti BRANO, a. s. (Ing. Miloslava Večerková, BRANO, a. s.)
 4. Uplatnitelnost absolventů OA a SOŠ logistické na trhu práce v regionu (Mgr. Lukáš Hartoš, ÚP Opava)
 5. Program Erasmus+ jako prostředek zvyšování odborné kvalifikace žáků OA a SOŠ logistické (Ing. Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické Opava)
 6. Fiktivní firmy jako prostředek získávání odborných dovedností žáků (Ing. Dalibor Gregor, OA a SOŠ logistická)
 7. Podpora odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (Ing. Hana Horáková, MŠMT)
 8. Výzvy doby pro logistické vzdělávací obory (Ing. Olga Hölzlová, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky)
II. část „Galerie absolventů“

Tuto část nazýváme Galerií absolventů, neboť v ní budou výhradně vystupovat absolventi naší školy, popř. škol, jejichž právním nástupcem je OA a SOŠ logistická. Galerie absolventů je pojata jako představení absolventa, představení jeho práce, ale také předání jeho vzkazu současným žákům. Tato část konference má za úkol nejen předat informace, ale působit též motivačně ať již k našim stávajícím žákům, tak např. rodičům žáků 9. tříd či kariérním poradcům ZŠ, aby vzali u svých dětí v potaz odborné vzdělání při volbě SŠ.

 1. Ing. Libor Hudeček, vedoucí logistiky ZOOT.CZ
 2. Aneta Rossmanová, dispečerka mezinárodní dopravy RKL Opava, spol. s r. o.
 3. Pavel Král, DiS, manažer obvodu, Česká pošta, s. p.
 4. Bc. Petr Panáček, Product Manager Toyota Material Handling CZ, s. r. o.

Po odborné konferenci proběhne večerní exkurze do společnosti BRANO, a. s., poté do logistických center České pošty, s. p., a to do ostravského Sběrného přepravního uzlu a DEPA.

Je třeba, aby se zájemci o účast na některé z výše popsaných akcí registrovali na tel. čísle 602 600 177 nebo na e-mailu Juchelka.gabriel@oa-opava.cz do 13. 11. 2017.

2. den (úterý 21. 11. 2017)

Ve 2. dni se primárně zaměříme na současné žáky školy oborů logistické a finanční služby, provoz a ekonomika dopravy s cílem rozvinout spolupráci s podniky a zaměstnavateli formou workshopů a besed s žáky, zaměříme se ale i na žáky dalších oborů naší školy (obchodní akademie, informační technologie).

Na odloučeném pracovišti logistických oborů naší školy (Otická 23A, Opava) proběhnou tematické workshopy s cílem prohloubit kvalifikační předpoklady našich žáků a rozšířit jejich obzory nad rámec běžných vzdělávacích programů, workshopy a besedy se budou týkat především oblasti logistiky, dopravy a poštovnictví. Cílem workshopů je také představit zajímavé činnosti, a tak motivovat žáky i k tomu, aby využili potenciálu oboru i mimo hlavní proud oboru.

Ing. Petr Kyjovský – ředitel
Mgr. Gabriel Juchelka – koordinátor
publikováno: 9. října 2017
1. workshopPráce dispečera kamionové vnitrostátní dopravy (TQM-holding, s. r. o.)
2. workshopPráce dispečera kombinované dopravy (RKL Opava spol. s r. o.)
3. workshopRole knihoven v odborném vzdělávání (Knihovna Petra Bezruče Opava, workshop proběhne v KPB Opava)
4. workshopZáklady první pomoci s přihlédnutím k častým zraněním způsobeným automobilismem, aktivní práce s autolékarničkou (zástupci Ústavu ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava)
5. workshop„Měkké dovednosti“ pracovníků v pošt. a fin. službách (zástupce spol. Modrá pyramida)
6. workshop (výjezdní)Práce dispečera mezinárodní dopravy v reálném provozu – Autodoprava Lumír Prejda, s. r. o., Uhlířov
7. workshop (výjezdní)Vybavení nákladního automobilu pro mezinárodní dopravu – Autodoprava Lumír Prejda, s. r. o., Uhlířov
8. workshop (vícehodinový)Základy sebeobrany pro doručovatele (realizují instruktoři SKP Seitedo)
9. workshopOA a SOŠ logistická a program Erasmus+ (má za cíl představit zvl. žákům nižších ročníků možnosti zapojení se do programu)
10. workshopSebeprezentace při přijímacím pohovoru v logistických a dopravních firmách (zástupce ÚP Opava)
11. workshopŘízení městské hromadné dopravy a dispečink (MDP Opava)
12. workshopRole HZS při dopravních nehodách, součástí workshopu bude i vysvětlení, jak zacházet s hasicím přístrojem v případě požáru automobilu. (HZS MSK ÚO Opava)
13. workshopUplatnitelnost absolventů logistických oborů v Armádě ČR (zástupci AČR)
14. workshopÚkoly české armády a zapojení AČR do mezinárodních vojenských struktur (zástupci AČR)

Cílem workshopů, které probíhají od 8:30 do cca 14 hodin, je propojit školní vzdělání s reálnou praxí a ukázat mladým lidem, že odborné vzdělání i práce v oboru jsou chytrou volbou.

Odborné vzdělání připravuje mladé lidi na zajímavou a podnětnou kariéru a aktivní zapojení do společnosti.

Je třeba, aby se zájemci o účast na některém z výše popsaných workshopů registrovali na tel. čísle 602 600 177 nebo na e-mailu juchelka.gabriel@oa-opava.cz do 13. 11. 2017.

Informace z tisku

Praxí k úspěchu aneb Zažij víc než školu! Kvalitní vzdělání pro uplatnění v praxi Dny odborných dovedností

Soutěž

náhled náhled náhled náhled

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Soutěžní fotografie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled