sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2017/2018sipka Soutěž poštovních dovedností

Celostátní soutěž poštovních dovedností

Studenti oboru Logistické a finanční služby OA a SOŠ logistické v Opavě jsou opět nejlepší v republice

Trojice studentek opavské OA a SOŠ logistické Anička Bilíková, Adél Hrozová a Paťa Kubánková zvítězila v celostátní soutěži v odborných poštovních dovednostech žáků oboru Logistické a finanční služby. Tím žáci naší školy v devítileté historii soutěže tuto soutěž vyhráli již pošesté. Nulté kolo soutěže proběhlo před 9 lety v Opavě, letošní 8. ročník hostila ve dnech 20. – 22. března opavská Obchodní akademie a SOŠ logistická, odborným garantem a hlavním organizátorem soutěže byla stejně jako v minulých letech Česká pošta, s. p., která věnovala výhercům hodnotné ceny. Smyslem soutěže není jen hodnotit výkony žáků v oblasti poštovnictví, ale také ekonomiky, zeměpisu a prezentací, soutěžící z celé republiky se také mají vzájemně poznat a předávat své zkušenosti. sipka více o 7. ročníku  sipka více o 6. ročníku  sipka více o 5. ročníku  sipka více o 3. ročníku  sipka více o 2. ročníku  sipka více o 1. ročníku  sipka více o nultém ročníku

Do Opavy se sjeli nejlepší žáci třetích ročníků z téměř všech deseti „poštovních“ škol v České republice. Žáci poměřovali své teoretické znalosti v písemném testu i zábavnou formou hry, ale také je museli umět uplatnit v praxi za přepážkou. Mezi hlavní soutěžní disciplíny patřila také prezentace vlastních nápadů a názorů. Během soutěže se žáci ale také zasmáli při zábavných mezisoutěžích, jako byla např. razítkovací štafeta.

Žáci naší školy se umístili na 1. místě. Žáci z Dalovic obsadili 2. místo a na 3. místě se umístili žáci z Olomouce.

Anně, Adéle a Patricii blahopřejeme a děkujeme za jejich pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Michal West
publikováno: 22. března 2018

Získané diplomy

Diplom

Informace z tisku

Studenti obchodky vyhráli pošesté Soutěž poštovních dovedností letos již po osmé Opavská střední škola je nejlepší Opavská střední škola je nejlepší

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Vítězky celostátní soutěže získaly další ocenění

Rada Moravskoslezského kraje rozhodla ocenit Annu Bilíkovou, Adélu Hrozovou a Patricii Kubánkovou ze třídy 4.S jako nejúspěšnější tým středních škol v Moravskoslezském kraji.

Radě kraje bylo předloženo celkem 47 návrhů na ocenění jednotlivých žáků a 18 návrhů na ocenění týmů, ze kterých rada vybrala pouhých 25 nejlepších žáků a 5 nejlepších týmů, kterým mělo být ocenění předáno. Důvodem k ocenění našich studentek nyní již 4. ročníku bylo vítězství v Soutěži poštovních dovedností na celostátní úrovni. Trojice studentek zvítězila v celostátní Soutěži poštovních dovedností konané v březnu 2018. Tím žáci školy tuto soutěž vyhráli již pošesté. Soutěž komplexně hodnotí nejen výkony žáků v oblasti teorie i praxe, ale také dovednosti týmové spolupráce, prezentační a komunikační dovednosti, kompetence flexibility a rychlé orientace. „Tito studenti jsou budoucností našeho kraje,“ uvedl Moravskoslezský kraj na sipka svém Facebooku.

Slavnostní Ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 proběhlo 7. listopadu v sále zastupitelstva kraje. Kromě společné plakety a certifikátu, který obdržela každá žákyně týmu, získaly tyto studentky také hodnotné ceny v podobě dárkových poukázek do nákupního centra a další věcné ceny společně s propagačními předměty Moravskoslezského kraje. „Ocenění mi udělalo velikou radost, vždyť jsme byly jediným oceněným týmem ze střední odborné školy mezi samými studenty gymnázií,“ říká Patricie Kubánková, členka týmu naší školy.

Mgr. Michal West
publikováno: 10. listopadu 2018

Získaný certifikát

Certifikát

Informace z tisku

Kraj oceňoval středoškoláky

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled