Poetické dopoledne

V letošním roce naše škola uspořádala Poetické dopoledne 19. prosince, tentokrát v prostorách školní budovy na Otické ulici. Jelikož začátek akce byl téměř v pravé poledne, nesla letos podtitul Poetické poledne.

Do akce se zapojilo celkem sedm žákyň a žáků z různých ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy. Žáci jak jednotlivě, tak ve skupinách ukázali svůj talent při zpěvu, hře na piáno, kytaru či trubku. Celou akcí provázel organizátor Mgr. Gabriel Juchelka, který ji zahájil zimní básní z pera žáka naší školy. V hledišti kromě žáků zasedl také zástupce ředitele Mgr. Lukáš Rádek, výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Grulichová a Mgr. Radka Borunská, která participovala při přípravě některých žákovských vystoupení.

Na závěr všichni vystupující – žákyně i žáci obdrželi čestné uznání a sladkou odměnu. Nebyla vyhlášena umístění jednotlivých vystoupení, neboť nešlo o soutěž, ale o příjemné strávení předvánočního času s kulturním zážitkem. Všem účinkujícím děkujeme a blahopřejeme k povedeným výkonům.

Mgr. Michal West
publikováno: 20. prosince 2017

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled