sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2012/2013sipka Studentský kongres Doprava

Studentský kongres Doprava, Ostrava 2012

Dne 26. 11. 2012 se konal 9. ročník Kongresu pro žáky středních škol Moravskoslezského kraje v kongresovém centru ostravského hotelu Imperiál. Ústředním tématem letošního kongresu byla doprava a její vliv na životní prostředí. Na kongresu vystoupili zástupci 18 středních škol, kteří formou prezentace přednesli své názory a postřehy z oblasti svého oboru. Žáci měli rovněž možnost ukázat znalosti ze svého odborného studia. Za každou školu mohli vystoupit dva zástupci. Obchodní akademii a Střední odbornou školu logistickou, Opava reprezentovali žáci 3. ročníku studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy Kamila Lindová a David Hertel. Kamila Lindová vystoupila s prezentací na téma Doprava a životní prostředí, David Hertel přednesl referát na téma Kombinovaná doprava.

Zúčastnění žáci i jejich pedagogický doprovod rovněž hodnotili odbornou úroveň ostatních přednášejících a také hodnotili úroveň jednotlivých prezentací a prezentační dovednosti vystupujících.

Vážnost celému setkání dodala účast hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka, mezi zúčastněnými byl i generální ředitel firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR, tisková mluvčí ČD Cargo a mnozí další odborníci, kteří se zájmem vnímali postoje a názory mladých lidí na vážnou situaci v dopravním sektoru.

Za zpracování a prezentaci žákovských prací byla odměnou finanční částka pro každého žáka i pro každou zúčastněnou školu.

Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné pracovní atmosféře. Názory studentů na dopravu, jako nedílnou součást každé vyspělé ekonomiky, byly důkazem toho, že mladým lidem není vývoj naší společnosti lhostejný a chtějí se aktivně podílet na jejím rozvoji, zároveň však jim není lhostejný ani přístup k životnímu prostředí. Svými pracemi dávali najevo snahu skloubit obě oblasti a nalézt pro ně vhodné řešení.

Ing. Alexandr Ryška
publikováno: 3. prosince 2012

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled