Program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci

Na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu probíhá v letech 2007 až 2013 program celoživotního vzdělávání „Leonardo da Vinci“. Jeho podstatou je prohloubení odborného vzdělávání a účast studentů na odborných výměnných stážích v zahraničí. Studenti, resp. mladí lidé, v etapě počátečního odborného vzdělání mají možnost se zapojit do výměnné odborné stáže v libovolné hostitelské zemi Evropské unie. Projektu se účastní jak všechny členské státy EU, tak i Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila takřka ihned po jeho spuštění. Podařilo se nám navázat kontakt s odbornou školou v Chartres ve Francii. Studenti této školy se během studia v rámci své specializace věnují logistice a dopravě. Obory jsou příbuzné těm, které studují žáci naší školy.

V roce 2008 se uskutečnily dva výjezdy našich žáků do Chartres, kterých se zúčastnilo vždy šest žáků a po dva týdny se zdokonalovali v odborných znalostech a praktických dovednostech u partnerské školy a francouzských firem. Tento projekt byl v roce 2008 ukončen. V měsíci březnu 2009 se uskutečnila reciproční akce – studenti z Chartres navštívili naši školu a pracovali u firem, ve kterých získávají praktické dovednosti naši žáci. Kontakt navázaný s francouzskou školou Jehan de Beauce v Chartres trvá i nadále. V závěru roku 2009 jsme zahájili jednání s našimi sociálními partnery, která se týkala zajištění praxe pro francouzské studenty. Vše se podařilo, a proto nás v březnu letošního roku opět mohla navštívit skupina francouzských studentů.

Obě školy nadále spolupracují v oblasti osobního rozvoje žáků a získávání vědomostí a praktických zkušeností v oblasti dopravy, spedice, logistiky a ve stejné míře i v oblasti zdokonalování komunikace v cizím jazyce. Komunikace probíhá v anglickém jazyce, je tedy výhodou, že se nejedná o mateřský jazyk některé z obou škol. Byla navázána řada osobních kontaktů, které nadále trvají.

Francouzští studenti již potřetí navštívili Opavu

Střední škola poštovních a logistických služeb již potřetí v letošním roce přivítala studenty z Lycee Jehan de Beauce z Chartres. Opavu navštívilo 8 studentů – 6 chlapců a 2 dívky. Ubytováni jsou v Domově mládeže SŠ PaLS a o víkendech v opavském Parkhotelu. Pracují v českých firmách: TQM-holding, s. r. o., Tempo, obchodní družstvo, J. L. N. spol. s r. o., Autoškola Semera, Optys, spol. s r. o. a Hon – kancelářský nábytek, a. s. Spolupráce mezi českou a francouzskou školou již trvá od roku 2007 a praxe studentů obou škol je financována z grantu Leonardo da Vinci – Mobility. Tento grant je zaměřen na osoby v prvotním stádiu vzdělávání, pro které znamená získávání zahraniční praxe v oboru, který studují. Obě školy připravují studenty pro spediční a logistické firmy a právě tito studenti jsou cílovou skupinou zmíněného grantu.

Výměnné stáže pokračují

Výměnné stáže našich a francouzských studentů stále pokračují. O návštěvě Opavy francouzskými studenty v březnu až dubnu 2013 si můžete přečíst ve článku sipka Francouzské setkání na naší škole.

Informace z tisku

Tisk Tisk Tisk Tisk

Fotogalerie

Setkání při 5. návštěvě naší školy francouzskými studenty
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Francouzští studenti již počtvrté navštívili Opavu
náhlednáhlednáhled
Francouzští studenti již potřetí navštívili Opavu
náhlednáhled
Skupina francouzských studentů navštívila Opavu a účastnila se výletu do Ostravy
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Skupina francouzských studentů navštívila Opavu a účastnila se výletu do Ostravy a do Prahy
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Druhá skupina studentů, nyní již čtvrtých ročníků naší školy, navštívila Francii
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
První skupina studentů třetích ročníků naší školy navštívila Francii
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
Vyučující angličtiny a logistiky navštívili partnerskou školu v Chartres
náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled