Zapojili jsme se do projektu Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír a plast, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vyvíjení ekologického cítění u našich žáků.
sipka více o třídění papíru a plastu na naší škole

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou žáci a pracovníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v prostorách školy. Kromě toho projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a. s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikát

náhlednáhled

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled