Naše škola realizuje unikátní projekt

Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, p. o., získala grant na zvyšování odborných kompetencí svých žáků z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu Postilión – projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce – je zvýšit konkurenceschopnost absolventů školy na trhu práce tím, že se zmodernizuje výuka odborných předmětů a zvýší se její kvalita. V rámci projektu jsou žákům nabízeny fakultativní odborné předměty – kurzy, ty jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních kompetencí v mateřském jazyce, dále se soustřeďují na odbornou logistickou, poštovní a finanční angličtinu a němčinu, dva kurzy jsou zaměřeny na praktickou logistiku a progresivní poštovní služby.

V rámci projektu nebudou pouze realizovány odborné kurzy, ale vznikne také didaktické DVD a portfolio vzdělávacích materiálů a metodik pro učitele, kteří se jimi pak mohou inspirovat i při vlastní práci.

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/03.0018 byl zahájen 1. 6. 2011 a bude ukončen ke dni 30. 6. 2012, jeho rozpočet činí 1.688.733,68 Kč, přičemž 85 % je financováno z prostředků Evropské unie a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Bližší informace o projektu, sylaby jednotlivých kurzů, fotografie z akcí, ukázky vzdělávacích materiálů naleznete na projektových internetových stránkách sipka postilion.sspals.cz.

Logolink - Investice do rozvoje vzdělávání
Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 28. listopadu 2011

Informace z tisku

Tisk Tisk Tisk

Fotogalerii naleznete na stránkách projektu

  sipka postilion.sspals.cz