Studentský literární almanach

I na střední odborné škole může vzniknout jedinečný studentský literární projekt

Umělecká literatura je především uměleckým sdělením autora svým čtenářům, má záměr estetický, ale také poučný; podává umělecký popis vnitřního prožitku autorova nazírání na svět. Nebývá zvykem, že se na odborných školách rodí literární projekty, neboť žáci středních odborných škol jsou především připravováni pro kariéru odbornou, učí se tedy ekonomiku, technologii oboru a další specifické předměty. Chtěli jsme však dokázat, že to není pravda, proto jsme se s našimi žáky pustili do ojedinělého literárního projektu, který vyústil ve vydání samostatného almanachu, který byl slavnostně představen žákům i přátelům školy v úterý 26. 6. v opavském Obecním domě.

Nad akcí převzali záštitu regionální umělci: hlučínská básnířka Jana Schlossarková a člen činohry Slezského divadla Emanuel Křenek. Paní Schlossarková věnovala našemu almanachu několik ze svých veršů, vstupní báseň almanachu napsala speciálně pro naši školu. Pan Křenek zase pronesl zahajovací proslov, v němž se zamýšlel nad mocí slova v uměleckém textu, některé ze studentských básní také přednášel. Na slavnostním představení almanachu vystoupil také učitel z naší partnerské polské školy pan Sztefan Absalon, který spolu se svými žáky recitoval žákovské verše v polštině, i ty jsou součástí almanachu.

Ředitel školy Ing. Petr Kyjovský poznamenal, že věří ve zdárné pokračování vydávání studentského almanachu v příštích letech. Musíme podotknout, že věříme i my – žáci a učitelé Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě.

Mgr. Gabriel Juchelka
publikováno: 30. června 2012

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Videoukázka z představení Studentského almanachu

náhled

Almanach ve formátu PDF

náhled