sipka SOŠ logistickásipka Akce školysipka 2011/2012sipka Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Čtvrtek 7. června 2012 byl pro mnoho žáků 4. ročníků naší školy dlouho očekávaným dnem. V tento den si měli všichni žáci, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, převzít své maturitní vysvědčení. Za tím účelem se v tento den ve 14 hodin ve Sněmovním sále Minoritského kláštera sešlo celkem 71 úspěšných maturantů ze tříd 4D, 4F, S4 a P4.

Slavnostní předávání bylo zahájeno studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Poté sekretářka školy Iveta Valentová představila ředitele školy Ing. Petra Kyjovského, který pronesl slavnostní proslov, dále třídní učitele jmenovaných tříd a nakonec také významného hosta, ředitelku odboru lidské zdroje České pošty, s. p., oblast Morava Ing. Jitku Dybovou, která k přítomným absolventům rovněž pronesla krátký proslov.

Všech 71 úspěšných maturantů si z rukou ředitele školy a svého třídního učitele převzalo své maturitní vysvědčení, Europass a někteří také certifikát za práci ve fiktivní firmě.

Na závěr slavnostního předávání maturitního vysvědčení poděkovala všem přítomným za třídu S4 absolventka Alena Mecová a za třídu P4 absolvent Radim Šimeček.

Přejeme všem úspěšným maturantům hodně štěstí v budoucím osobním i profesním životě na školách i v zaměstnání.

Michal West
publikováno: 14. června 2012

Fotogalerie

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Videozáznam

náhled