Soutěž Mladý speditér

Žáci Střední školy poštovních a logistických služeb, Opava se zúčastnili 3. ročníku soutěže Mladý speditér organizované nadačním fondem Mladý speditér pod záštitou Svazu spedice a logistiky ČR.

Soutěže se zúčastnili zástupci osmi škol se stejným zaměřením z celé České republiky.

Soutěž je určena pro studenty 3. ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na zasílatelství. Celá soutěž je rozdělena do tří částí a probíhala od září 2010 do května 2011. V celém průběhu této soutěže organizátoři zajistili několik odborných exkurzí, kterých se naši žáci aktivně účastnili.

Cílem této odborně zaměřené soutěže je spojení teorie s praxí zábavnou formou.

V prvním kole, které probíhalo od září do prosince 2010 žáci zpracovávají 8 teoretických okruhů z oblasti spedice, ve kterých prokazují zvládnutí teorie a dokazují na jednotlivých příkladech, že jsou schopni aplikovat nabyté znalosti do reálného speditérského života.

Po prvním kole soutěže se naši žáci Vojtěch Benda, Petra Vyhlídalová, Alexandra Ryšková a Vojtěch Machovský, umístili na 1. místě.

Druhé kolo probíhalo od ledna do května 2011 a bylo zaměřeno na řešení konkrétní poptávky mezinárodní přepravy zboží se všemi náležitostmi, včetně zpracování vlastní nabídky, kalkulace a doporučení, formou prezentace. I v této disciplíně se naši žáci vypracovali v průběžném hodnocení na špici pelotonu.

Závěrečné kolo soutěže se konalo ve dnech 27. – 29. května 2011 na Horní Bečvě. Cílem třetího kola bylo prezentovat před komisí svůj návrh přepravy, jakožto speditérská firma. Smyslem prezentace bylo přesvědčit zákazníka poptávajícího přepravu o výjimečnosti svého návrhu s cílem uzavřít přepravní smlouvu. I v této disciplíně studenti Střední školy poštovních a logistických služeb v Opavě nezklamali a dosáhli nejvyššího počtu bodů.

V celkovém hodnocení všech disciplín studenti Střední školy poštovních a logistických služeb v Opavě s výrazným náskokem zvítězili. Jako hlavní cenu obdrželi naši studenti třídenní zájezd do přístavu Hamburk a finanční hotovost 6000,- Kč.

Ing. Alexandr Ryška
publikováno: 2. června 2011

Informace z tisku

Tisk

Získaný diplom

Diplom